2013 is de beste vlinderzomer van de eeuw

22-08-2013 10:00

"Uit gegevens van het Landelijke Meetnet Vlinders blijkt dat 2013 andere goede zomers voor vlinders als 2003 en 2006 ruim verslaat, meldt De Vlinderstichting op natuurbericht.nl ...... Er zijn gemiddeld zo'n 40 procent meer vlinders gezien in 2013 dan in het jaar ervoor. Redenen hiervoor waren de koude winter en het koele en late voorjaar. Hierdoor begon de vegetatie langzaam te groeien en was er altijd voldoende voedsel voor de rupsen. Vanaf juni zorgde de warme zomer voor optimale omstandigheden om volop te vliegen."

Bron: Nu.nl; donderdag 22 augustus 2013

 

Dat het een goed vlinderjaar is hebben ook wij gemerkt aan de hoeveelheid vlinders die onze vlinderstruik bezochten. Het wil alleen niet zeggen dat het opeens beter gaat met de vlinderstand in Nederland. Milieu invloeden zoals terugdringende leefgebieden, evenals het pesticidengebruik en het nog steeds maaien van bermen als perken in de gemeentes maken dat de vlinderstand terugloopt. Sommige soorten zijn zelfs verdwenen of staan op de lijst van bedreigde soort. Devies: zaaien van bloemen die voedsel verstrekken aan de insecten; het planten van bomen en struiken, geen bermen meer maaien waar dit niet echt noodzakelijk is.  Er is nog veel werk te veriichten voor ons.....