Aiden........

09-05-2015 12:51

Het wordt de naam Aiden voor het laatste lammetje. 

De lammeren rennen achter elkaar aan in de wei en de moeders lopen maar te mekkeren naar hun kroost. De kroost trekt zich er niet veel van aan en gaan rustig door met gekke bokkesprongen maken. Alleen Tante en haar lam zijn niet zo actief, althans het lam is natuurlijk nog erg jong en rent nog niet met de anderen mee. Tante beschermt hem continu en loopt ook continu achter hem aan, waar hij maar ook gaat. Soms duwt ze zelfs de andere ooien aan de kant als die te dicht in de buurt komen van haar lam.