Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken a.u.b.

25-03-2016 10:13

bijenstichting.wordpress.com/lijst-giftige-middelen/

Lijst giftige middelen

Insecticiden; om welke stoffen gaat het eigenlijk?

 

In de diverse artikelen over bijensterfte wordt steeds genoemd de neonicotinoide groep als groep van schadelijke insecticiden voor de honingbij.

Tot deze groep behoren de insecticiden met de volgende chemische namen:

  • Imidacloprid (4 ng is dodelijk voor bijen)
  • Clothianidine (4 ng is dodelijk voor bijen)
  • Thiacloprid (14 µg is dodelijk voor bijen)
  • Thiamethoxam (30 ng is dodelijk voor bijen)
  • Acetamiprid (7 µg is dodelijk voor bijen)

1 ng = miljardste deel van een gram!!!

1µg= 1000 nanogram

Dit zijn de werkzame stoffen. In de handel zijn deze stoffen te vinden in o.a.:

Imidacloprid bevattend:

Naam middel Toelatings-
nummer
   
ADMIRE 13146    
ADMIRE 11483    
Admire N 12945    
Admire N pin 11998    
ADMIRE O-TEQ 12942    
Amigo 11662    
Amos Fly Finish 13063    
Baythion Mierenmiddel N 12952    
Finion Mierenlokdoos 13104    
GAUCHO 11455    
GAUCHO ROOD 11601    
GAUCHO TUINBOUW 12341    
Gazon-Insect 12919    
HGX korrels tegen mieren 13026    
HGX mierenlokdoos 13127    
Imex-Imidacloprid 11547    
Kohinor 70 WG 12972    
LURECTRON Flybait 13160    
Maxforce LN 12974    
Maxforce LN Mierenlokdoos 13073    
Maxforce Quantum 13074    
Maxforce White IC 12094    
Mieren Stop 13052    
MonAmi 13059    
       
MS VB-08 13173    
Piron Mierenlokdoos 13055    
Piron Mierenlokdoos 13072    
Piron mierenmiddel 12979    
POKON mieren 12980    
Pokon Mieren STOP Lokdoos 13121    
POKON Plantstick 12219    
Provado Garden 12115    
Quick Bayt 12665    
Quick Bayt Spray 13116    
       
       
Warrant 700 WG 13005    

Clothiadine:

Merknaam is Poncho en wordt gebruikt in snijmais.

Thiacloprid

Dit middel is bekend onder de naam Calypso en is toegelaten bij de professionele teelt van vele fruit- en groentegewassen maar ook voor de vaste planten teelt.

In 2008 werd al 8000 kg toegepast!

Thiamethoxam bevattend:

Naam middel Toelatingsnummer

Actara 12679

Cruiser 350 FS 12913

Cruiser 600 FS 12863

Cruiser 70 WS 12852

Sommige van deze middelen zijn voor de particulier verkrijgbaar. Vaak staat er dan een andere populaire naam op als bijvoorbeeld: luizen en witte vlieg.

Acetimiprid:

Merknaam is Gazelle. Toelatingen: teelt van appels en peren, boomkwekerijgewassen, vaste planten en niet grondgebonden teelt van bloemisterijgewassen.

Kortom bij elkaar een hele lijst van bestrijdingsmiddelen die bij vele gewassen worden gebruikt en alleen giftig tot zeer giftig zijn voor de bijen.

Advies: gebruik deze middelen niet als particulier en probeer telers ervan te overtuigen ze ook niet te gebruiken.

Als je per se wat wilt gebruiken tegen bijv luizen ga dan over tot biologisch middelen of huismiddelen als bijv. brandnetelsap.