Jumbo en the Greenery verbeteren leefomgeving van de honingbij.

10-11-2015 14:10

Jumbo en The Greenery verbeteren leefomgeving bijen

 

09-11-2015 13:28 | Door: Chris Thijssen; Duurzaam bedrijfsleven.nl

Jumbo heeft samen met fruitgroothandel The Greenery en zes fruittelers een Bee Deal gesloten. De partijen maken gezamenlijke afspraken om de leefomgeving van honingbijen en wilde bijen te verbeteren.

De deelnemende fruittelers leveren verschillende soorten fruit aan The Greenery. Dit fruit komt vervolgens in de schappen van Jumbo-supermarkten. Het doel van de Bee Deal is het verbeteren van het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen op de fruitteeltbedrijven.

Bij het telen van aardbeien, frambozen, peren, appels en pruimen zetten de deelnemende telers bijen in voor de bestuiving. Veel van de telers zijn zelf imker of werken hiervoor samen met andere imkers. Met de ondertekening van de Bee Deal beloven de telers langs de randen van hun percelen kruidenrijke en bloemrijke mengsels in te zaaien voor extra voedsel voor de bijen.

Bewustwordingscampagne

Voor wilde bijen hangen de telers zogeheten bijenhotels op, waar deze bijen in kunnen overwinteren. Ook passen de telers het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan. Zo spuiten zij bijvoorbeeld ’s avonds, wanneer de bijen weer in de kast of hun holletje zitten.

Daarnaast organiseren Jumbo en The Greenery samen een bewustwordingscampagne om het belang van de principes van Goede Bijen Praktijken bekendheid te geven. Hierbij communiceren ze onder meer de acties van de deelnemende telers.

Behalve Jumbo en The Greenery, doen ook bedrijven als Sodexo, Willem & Drees en verschillende gemeenten en waterschappen mee aan het landelijke ketenproject Bee Deals. Onder leiding van CLM en Food4Bees werken de partijen samen aan een bijvriendelijke productieketen.