Nectar- en stuifmeelopbrengst calculator voor de landbouwer

25-04-2017 18:46

Nectar- en stuifmeelopbrengst calculator

 

"Het gaat niet goed met de bijen in Nederland. Met name op het platteland hebben veel bijensoorten het moeilijk omdat er weinig bloeiende vegetatie is en bijen te weinig voedsel kunnen vinden. Ook veel andere nuttige insecten zijn in aantallen achteruit gegaan.

 

De krachtkalender is bedoeld voor AGRARIERS omdat de nectar- en stuifmeelvoorziening op het Nederlandse platteland onvoldoende is.

Door de bloeiboog van het eigen bedrijf in beeld te brengen wordt duidelijk welke aanpassingen agrariers kunnen maken voor het verbeteren van de dracht.

Maar ook GEMEENTEN, BEDRIJVEN en BURGERS kunnen door deze drachtkalender gebruiken om de nectar- en stuifmeelproductie in beeld te brengen.

 

De drachtkalender is ontworpen door het Loius Bolk Instituut in het kader van het praktijknetwerk BIJenBestuiving (2012-2015). Dit netwerk is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en het Europese Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. www.drachtkalender.nl/

 

Hoe werkt de drachtkalender?

De drachtkalender is opgebouwd uit verschillende biotopen die op een boerenbedrijf kunnen voorkomen: erf, houtsingel, akker, akkerrand, weiland, boomgaard, berm en slootkant.

 

Een drachtkalender maken:

* per biotoop vult u de oppervlakte in (in hectare)

* daarna vult u de bedekking in van de verschillende plantensoorten die in deze biotopen voorkomen (in percentages)

* op het tabblad RESULTAAT vindt u potentiele nectar- en stuifmeel productie oper maand door de aanwezige drachtplanten

* per biotoop kunt u zien welke drachtplanten wanneer bloeien en wat zij betekenen voor het voedselaanbod voor honingbijen"

 

Klik op de www.drachtkalender.nl/calculator voor de berekening.