P-moer aan de leg.

03-07-2013 10:43

Gelukkig bleek de P-moer (raszuivere koningin) eieren te leggen, wat overigens niet garandeert dat haar nieuwe gevolg haar volledig geaccepteerd heeft. We moeten nog enkele weken checken of er geen nieuwe moeren opgekweekt worden door het bestaande volk. Het zit zo, zo'n koningin wordt toegevoegd aan een al reeds bestaand volk waar de oude koningin uit verwijderd wordt. Dat volk vindt deze nieuwe koningin wel een nuttige toevoegsel gezien hun eigen koningin niet meer in hun volk aanwezig is, maar zodra deze koningin dan eieren gaat leggen zullen ze toch proberen een eigen koningin op te kweken. Waarom? Misschien vinden ze deze ingevoerde P-moer wel een rare eend in de bijt en niet horende bij hun eigen volk. Zodus moeten wij er alert op zijn dat er niet een stille troonswisseling plaatsvindt. Als het goed is stopt deze poging op een gegeven moment zodra al de nieuwe kinderen van de koningin volwassen zijn geworden en het originele oude volk vervangen is door deze nieuwe aanwas.