Triodos & honingbijen

11-06-2016 10:13

 

Veel te laat natuurlijk ontdek ik deze site op het internet betreffende honingbijen en de werkzaamheden van de Triodos Foundation.

Echt de moeite waard je er even in te verdiepen!

 

Hun missie:

"Triodos Foundation kent drie werkgebieden: Natuur en Milieu, Mens en Maatschappij en Internationale Samenwerking. Binnen deze gebieden richten we ons op de thema’s biologische landbouw, duurzame energie, kunst en cultuur, dierenwelzijn, armoedebestrijding en het duurzaam zelfstandig solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden. Vernieuwing, gericht op een duurzame samenleving, dat is de bindende factor.

Vanuit de visie dat vrij geld bijdraagt aan duurzame verandering en levenskwaliteit, wil Triodos Foundation mensen en organisaties met zijn diensten helpen geld beschikbaar te stellen voor vernieuwende initiatieven, in de vorm van vrije schenkingen."

 

Hun werkwijze:

"Triodos Foundation bemiddelt tussen schenkers en initiatieven binnen onze

werkgebieden. U als schenker ontvangt professioneel advies, passend bij uw 

specifieke waarden en behoeften. Triodos Foundation werkt voor particulieren, bedrijven en stichtingen.

Als aanvrager kunt u vertrouwen op een zorgvuldige behandeling van 

uw aanvraag. De selectie van de initiatieven gebeurt op basis van diepte

interviews en het verzamelen van de benodigde kennis. Dit gebeurt 

via een groot extern netwerk, als ook door gebruik te maken van de 

specialistische kennis die er binnen Triodos Bank aanwezig is."

 

"Triodos Foundation schenkt aan organisaties die positief bijdragen aan 

milieu & natuur. Triodos Foundation selecteert initiatieven die een 

langdurige verandering beogen. U kunt hierbij vooral denken aan 

duurzame energieprojecten en biologische landbouw."

 

bijen aanvlieg 289x193

 

Blijf ook op de hoogte van wat Triodos  voor u kan doen door hen te 

volgen op Facebook of Twitter .

 

 

De Triodos Bijenstal

 
 

Triodos Foundation houdt sinds 2012 bijenvolken om aandacht 

te schenken aan de bijensterfte.

Medewerkers van Triodos Foundation en Triodos Bank kunnen jaarlijks 

een imkercursus volgen. Op die manier zijn de medewerkers in staat 

om de volken te verzorgen. Sommigen houden inmiddels ook zelf bijen.

Updates over de Triodos bijen zijn te vinden op onze Facebook pagina .

triodos imkers 289x193

 

www.triodosfoundation.nl/nl/over-triodos-foundation/wat-wij-doen/projecten/resultaten/?projectId=1403439&locationId=19561&name=bijenparadijs