Tsja, minder bijensterfte de afgelopen 2 jaar, maar houdt dat in dat het beter gaat met de honingbij?

15-04-2014 08:58

Uit artikelen van de Universiteit Wageningen en van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, blijkt dat de wintersterfte onder de honingbijen gedaald is van 13% in 2013 naar 9.2% dit jaar (met een betrouwbaarheidsinterval van 7.2% - 11.7%). Deze cijfers zijn verkregen door een telefonisch onderzoek te verrichten onder 210 bijenhouders van de ongeveer 6000 geregistreerde imkers bij de NBV in ons land. Wat daar de oorzaak voor kan zijn is niet helemaal duidelijk, noch garandeert het dat de daling de komende jaren zal doorzetten. Eén van de redenen zou kunnen zijn dat, quote: "De imkers hebben zelf een belangrijk aandeel in een goede voorbereiding van bijenvolken op de winter. Mogelijk werpt dit nu zijn vruchten af."  (*) 

Deze bewering vind ik een beetje tegen het zere been schoppen van de imkers in ons land. Tenslotte is het de imker - voor het overgrote deel daarvan neem ik aan - te doen om hun bijenvolken te behouden en dus te zorgen voor een gezonde leefomgeving door het bestrijden van de varroamijt in hun bijenvolken.  

Laten we ons meer concentreren op het gebruik van de neonicotinoiden zou ik zeggen, want uit vele verschillende onderzoeken blijkt er toch wel een effect te zijn van deze gifstoffen op de overlevingskansen van de bij (vlinder, hommels en vele andere insecten).

   

* Gezamelijk persbericht, Wageningen UR en de Nederlandse bijenhouders Vereniging, 14 april 2014

 

www.bijenhouders.nl/nieuws/wintersterfte-naar-laagterecord/

www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research-international/show/Lage-wintersterfte-onder-bijenvolken-in-afgelopen-winter.htm