Weer even over de Aziatische hoornaar..

19-09-2019 15:02

De Aziatische hoornaar in Nederland

 

Door: EIS Kenniscentrum Insecten in opdracht van de NVWA.

Auteurs: Linde Slikboer en Theo Zeegers

 

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) lijkt op onze inheemse ofwel Europese hoornaar. Ze zijn echter wel van elkaar te onderscheiden:

* Het borststuk van de Aziatische is geheel zwart, die van de Europese heeft een rood-zwart borststuk;

* Het gezicht van de Aziatische is oranje-zwart, die van de Europese is geel-rood en als laatste

* de poten van de Aziatische zijn zwart-geel, die van de Europese zijn oranje-rood.

 

Hoewel hoornaars vanwege hun formaat en opvallende kleuren er angstaanjagend uitzien, zijn ze voor de mens nauwelijks gevaarlijk.

In tegenstelling tot de limonadewespen hebben hoornaars GEEN interesse in zoete voedingsmiddelen van de mens. Hoornaars zijn niet agressief en zullen alleen steken als het voortbestaan van henzelf of hun nest bedreigd wordt.

De steek van zowel de Aziatische als de Europese hoornaar is pijnlijk maar niet gevaarlijk (behalve als er sprake is van een allergie voor wespengif). Ook in dat geval is een steek van de hoornaar niet gevaarlijker of pijnlijker dan die van een 'gewone' kleinere wesp.

 

Zoals bij veruit de meeste wespen, zijn de larven van de Aziatische hoornaar carnivoor. Een groot deel van de voeding bestaat uit honingbijen, echter de ervaring leert dat gezonde bijenvolken niet ten gronde gericht worden door hoornaars.

 

Hoewel alle hoornaars nesten van een papierachtige substantie bouwen, zien de nesten van de Aziatische hoornaar er heel anders uit dan die van de inheemse Europese hoornaar.

De Aziatische hoornaars maken hun nest over het algemeen hoog in bomen en zijn vanaf de grond meestal niet te zien. Het nest is rond of ovaal van vorm.

De nesten van de Europese hoornaar wordt over het algemeen gebouwd in holtes, zoals in bomen en menselijke bouwsels. De vorm van het nest is erg variabel en vaak aangepast aan de beschikbare ruimte.

 

In 2004 werd de Aziatische hoornaar voor het eerst gezien in Europa en wel Frankrijk. De soort heeft zich door het ideale, steeds warmer wordende klimaat, door de jaren heen verspreid door Frankrijk. Na 2010 heeft zij zich ook over de rest van West-Europa verspreid. In 2017 werd zij voor het eerst in Nederland gesignaleerd. Dit gebeurde in Dreischor in Zeeland. Het nest is door de EIS Kenniscentrum Insecten opgespoord en vernietigd. 

In de komende jaren kan een toename van de Aziatische hoornaar in Nederland verwacht worden. 

 

Meer info: www.eis-nederland.nl/aziatischehoornaar 

https://tinyurl.com/nvwa-aziatische-hoornaar

 

Heeft u de Aziatische hoornaar gezien, geef de waarneming door, liefst met foto door een email te sturen naar [email protected] of via https://waarneming.nl/go/vespa-velutina