Regels bij het aanschaffen van Ouessant schapen.

 

In Nederland mogen geen ongeregistreerde of ongemerkte schapen rondlopen en moeten ze voorzien zijn van twee identificatiemiddelen, namelijk een oornummer en een maagbolus.

 

Voorwaarde voor het houden van schapen (of anderszins andere landbouwdieren) is dat u:

1.  Zich moet (!) laten registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (het vroegere Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) wat kan via deze link: mijn.rvo.nl/uw-registratie-bij-ons of bel: 088-0424242.

2. Nadat U zich heeft aangemeld bij deze Rijksdienst vraagt u vervolgens bij hen een U.B.N. nummer aan. Dat is een Uniek Bedrijfsnummer wat u nodig heeft voor de (verplichte) registratie van uw schapen in het I&R (Identificatie en Registratie) register. Dit UBN-nummer kunt U aanvragen via: mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren. 

3. Via mijn.rvo.nl/schapen-en-geiten-melden dient u uw dieren aan te melden bij het I&R (Identificatie & Registratie) van de overheid, dit is verplicht.

(Lees ook eens op dezelfde bladzijde ' Wat u moet melden, en wanneer' waarin informatie wordt geleverd over datgene wat het registreren van de dieren betekent en wat U als eigenaar aan verplichtingen hebt met betrekking tot het houden van uw schapen).

 

Bij deze Rijksdienst kunt u ook formulieren downloaden die nodig zijn voor het vervoer van uw schapen: mijn.rvo.nl/documents/13225/517972/Vervoersdocument+I%26R+schapen+en+geiten/fb3bbcb0-b5ca-450b-abf5-b4c3c3032191 (vroeger het www.drloket.nl van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie).

Bij transport van de dieren wordt dit vervoersdocument ingevuld waarop het UBN-nummer van zowel de verkoper áls de koper wordt genoteerd. Tevens dient het formulier ondertekend te worden door u beiden.

Dit vervoersbewijs dient u te bewaren in uw eigen Bedrijfsregister. Een bedrijfsregister is een actuele weergave van de dieren waar u op dit moment eigenaar van bent. Elke verandering die plaatsvindt met betrekking tot uw schapen dient genoteerd te worden in dit bedrijfsregister.

De Rijksdienst hanteert een peildatum voor het bedrijfsregister, namelijk 1 november van elk jaar, waarop u een streep trekt onder het huidige jaar en start met het noteren van de nieuwe gebeurtenissen op een nieuw formulier. Samen met de vervoersdocumenten bewaart u het bedrijfsregister minimaal 3 jaar.

 

U kunt de oormerken en maagbolussen bestellen bij verschillende bedrijven. Op het internet vindt u er een aantal zoals bijvoorbeeld bij www.schapenoormerken.nl/.  Het nummer van het oormerk dient te corresponderen met het nummer op de maagbolus!

Dit oornummer dient te worden ingebracht met een speciale tang die u eveneens bij hetzelfde bedrijf kunt aanschaffen waar u de oormerken en bolussen heeft aangeschaft. Voor de maagbolus bestaat er een pillenslikker, maar de bolus kan ook met de hand via de bek ingebracht worden. 

Mocht u het zelf niet willen doen kunt u een veearts woonachtig bij u in de buurt contacteren.

 

De aluminium mini-oormerken (*)  zijn stevig en goed in het oor in te brengen en vallen niet te veel op zodra ze aangebracht zijn. De grijze kleur verwijst naar het feit dat er ook een maagbolus (*) is toegediend bij het dier. Het oormerk dient aangebracht te worden als het dier 6 maanden is of zodra het lam zónder de moederooi een bedrijf (of uw bedrijf) verlaat.

De maagbolus is een mini-maagbolus speciaal aangepast aan de grootte van het Ouessant schaap.

Dit identificatiemiddel dient ingebracht te worden binnen 6 maanden na de geboorte óf wanneer het lam rond de 4 kilo weegt óf wanneer het dier het erf verlaat van de fokker. De nummering op de bolus dient te corresponderen met de nummering op het oormerk.

 

Bij het aanschaffen van een Ouessant schaap is het belangrijk te vragen aan de verkoper of u het identiteitsformulier (zie* *) mag zien van het desbetreffende schaap. Op dit identiteitsformulier staan de namen van de voorouders, de ouders evenals de naam van het betreffende schaap zelf met diens eigen registratie- en identificatienummer. Indien dit formulier aanwezig is staat het dier geregistreerd bij de Fokkersvereniging Ouessant Schapen (de FOS) en heeft u te maken met een raszuiver dier. Let wel dat het oornummer van het schaap en het nummer op het identiteitsbewijs met elkaar overeenkomen! 

Koop de schapen bij voorkeur bij een erkend fokker wiens naam u kunt opvragen bij de fokkersvereniging van het Ouessant schaap, zie www.ouessant.nl/.

Zodra u lid wordt van de Fokkersvereniging van Ouessant schapen (FOS) worden u fokletters toegekend door Bureau Haverslag (het secretariaat). Deze fokletters dienen als registratiemiddel bij Bureau Haverslag voor elke mutatie/verrichting die plaatsvindt met betrekking tot uw schapen, zoals bijvoorbeeld bij overlijden, geboorte of ver- of aankoop van een dier. Deze veranderingen geeft u door aan het Bureau Haverslag.

Laat de verkoper u bij aanschaf van een dier een kopie meegeven van het dier zijn identiteitsformulier. Het origineel dient de verkoper op te sturen naar Bureau Haverslag. De FOS noteert uw naam (als nieuwe eigenaar) op het identiteitsformulier en vervolgens wordt dit formulier weer naar u opgestuurd. 

U dient zich eerst als lid aan te melden bij de FOS als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw dieren te laten registreren in het Ouessant Stamboek.

 

Bureau Haverslag

Fortmonderweg 6

8121 SK Olst

tel: 0570-563286

fax: 0570-564848

open:

ma-, di- en woensdagmorgen van 09.00-12.00 uur;

ma- en woensdagavond van 19.00-21.00 uur

email:

 

Voor een informatiepakket en/of -formulier voor lidmaatschap bij de FOS kunt u contact opnemen met Aalt ten Hoeve, 0570-593369/  of open het volgende word document, print het uit en stuur het op naar de ledenadministratie, adres staat vermeld op het formulier:

www.ouessant.nl/vereniging/lidmaatschap/

 

(*) Oormerk en maagbolus

 

(* *) Identiteitsformulier